ERA Fönster

Garanti

ERA Fönster

Garantier som gör ditt val enkelt

Kvaliteten i ERAs fönster finns inbyggt i kärnan. Vi använder enbart det bästa virket, tätvuxen fur från Sverige, och vi är generösa med torkningstiderna. När den färdigbearbetade fönsterprofilen ligger klar rötskyddas den i vår toppmoderna impregneringsanläggning för att slutligen lackeras i en elektrostatprocess. Därför lämnar vi också ovanligt generösa garantier*:

  • 10 års rötskyddsgaranti på aluminiumfönster – och 10 års rötskyddsgaranti på av oss ytbehandlade träfönster och fönsterdörrar.
  • 10 års garanti mot kondensbildning mellan isolerglasen.
  • 10 års funktionsgaranti på övriga delar.

* Garantier gäller under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs enligt ERAs anvisningar.

Reklamationshantering

ERA Fönster

Reklamation

Reklamation ska göras utan dröjsmål efter det att felet observerats eller borde observerats. Reklamation skall göras där varan är inköpt och gällande kvitto eller faktura skall kunna visas upp för att styrka köpet. Reklamation skall styrkas med foto. Skador på produkterna som inte dokumenterats innan montering i vägg, accepteras inte som reklamation. Vid felanmälan där skada ej är förorsakad av ERA, som t.ex. hanterings- och monterings-skador, felmontage debiterar ERA återförsäljaren för omkostnader av servicepersonal m.m. Dock lägst 1500 kronor inklusive moms.

Reklamationshantering för återförsäljare

Ladda ned blanketten, fyll i och skicka till: eftermarknad@erafonster.se

Part of Inwido

ERAFÖNSTER AB • 430 22 VÄRÖBACKA • TELEFON: 0340-66 99 99 • FAX: 0340-66 99 97 • WWW.ERAFONSTER.SE