• Allmänt

  Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

  • HusAMA 08, kap NSC.
  • Svensk Standard SS 81 73 32, Dörrar och fönster – Karminfästning – Klassindelning och val av don.
  • ”Fönster och Ytterdörrar projektering, montage, skötsel och underhåll”, publikation utgiven av TMF (Trä- och Möbelindustriförbundet).

  Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

  Fogskum

  Använd aldrig fogskum eller liknande i någon del av montaget, ej heller vid fogning mellan karm och vägg! Förutom risken att produkten deformeras vid skummets expansion, gör användning av skum att produkten inte kan efterjusteras eller tas bort; därmed kan varken montagefel eller eventuella tillverkningsfel åtgärdas.

  På grund av dessa problem som skummet orsakar gäller inte tillverkarens garanti vid användning av fogskum.

 • Använd alltid godkänd karmhylsa vid montage

  Till allt montage rekommenderas användning av justerbar karmhylsa som uppfyller krav enligt svensk standard SS 81 73 32, tex Kartro Adjufix eller likvärdig. Inbrottsförstärkta produkter: montage enligt svensk standard.

  Infästning med justerbar karmhylsa enligt ovan, skruv 8 x 64 mm samt tryckfördelningsbricka är godkänd i klass 4 Inbrottsskyddande fönster enligt SS 81 73 32. Vi rekommenderar att denna infästning alltid används till produkter förstärkta mot inbrott. Förstärk dessutom med klossar vid spanjolettens låspunkter, se vidare i texten.

  Vägghålets mått

  Utrymmet för drevning (tätning) mellan karm och vägg skall vara minst 10 mm runt hela karmen. Vägghålets mått skall därför vara karmyttermåttet + minst 20 mm på bredd och höjd.

  Montera bleck

  Det är viktigt att bleck monteras inte bara nedtill, utan också ovanför alla typer av fönster och dörrar, för att leda bort fukt som kommer ovanifrån.

Filer för nedladdning:
Hitta Fönsterbytare Beställ Katalog

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din adress (obligatorisk)