• Kort om vår historia

  Cirka 1913 grundades ett snickeri där ERA Fönster i Väröbacka.

  Försäljningsbolaget ERA Fönsters-produkter startades 1967 av Elsy och Rolf i Kullavik. Man flyttade snart till Göteborg och utvecklade verksamheten efterhand. 1980 köpte ERA Fönster-produkter en snickerifabrik i Tidaholm och blev självförsörjande på trädetaljer. De kunde köpa hela träd och göra allt i processen själva.

  Expansionen fortsatte och man byggde en ny fabrik i Lindome. Designkänslan fanns där tidigt och byggnaden utsågs av Mölndals kommun till årets snyggaste. Även denna fabrik blev för liten och man flyttade i slutet på 90-talet in i Väröbacka. Nu hade man produktion på tre ställen. Elsy och Rolf drev ERA Fönster i nära 40 år. Deras söner och Inwido-koncernen tog över 2006. Man koncentrerade sig på en enda fabrik på nuvarande plats i Väröbacka som byggts ut i omgångar.

  Designen har alltid varit viktig för ERA Fönsters fönster men lika viktig är trävirket, komponenterna och produktionslinjen. Virket ska vara gammal svensk furu med täta årsringar. Efter frikostig torktid lamellimmas det utvalda och kvistfria virket.

   

  Impregneringsmaskinen vi investerade i för 30 år sedan är föga hightech men ytterst effektiv. Efter den processen och torkning på nytt målas delarna i en elektrostatprocess för ett fullständigt jämnt och täckande färglager. Numera med vattenbaserade färger för miljöns och de anställdas skull.

   

  Sedan plockas fönsterna ihop i en produktionslinje som kan liknas vid bilproduktion. Många detaljer stäms av längs vägen, för alla detaljer är viktiga. Råd och Rön utsåg 2005 ERAs fönster till de tätaste i branschen. Sedan dess har vi bara blivit bättre. Vi levererar våra fönster helt färdigmonterade för att försäkra oss om att allt är med vid leveransen och att allt fungerar som det ska när det kommer på plats hos kunden. Det får inte bli något fel. ERA Fönster garanterar att produkterna har producerats på ett korrekt sätt. Våra ERA-Partners är certifierade montörer och garanterar att monteringsarbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi vill överträffa din förväntningar på fönster- eller dörrbytet och du ska vara nöjd i många år när du har valt en ERA Fönster produkt.

 • Vår vision

  Att, genom fokus på konsumentens behov, vara den ledande förebilden i Sverige inom fönster och dörrar med tillbehör.

  Vår mission

  Ett bättre liv hemma.

  Vår affärsidé

  ERA Fönster erbjuder miljöanpassade fönster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör till fönsterbytare runt om i Sverige. Med fokus på kunders och slutanvändares behov, utvecklar och levererar vi innovativa produkter och tjänster med attraktiv design som ökar människors välbefinnande genom sänkta levnadsomkostnader, mindre miljöpåverkan samt ökad säkerhet och komfort.

 • Kvalitet

  Ditt köp ska bli precis så bra som du räknade med eller bättre. Det är vårt fokus och det vi lever för. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter, vår service och kvalitet. Vägen från första hembesöket via produktionen till montaget i ditt hem ska vara så smidig och billig som möjligt för dig. Du ska helt enkelt få ett bättre liv hemma. Ännu nöjdare kunder är vårt främsta mål med vårt kvalitétsarbete.

  Hållbarhet

  Vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete. Vi ska använda trä från hållbara skogsbruk, använda oss av hållbara förädlingsprocesser och erbjuda produkter som bidrar till en hållbar inomhusmiljö. Vi ska minska vårt energianvändande, koldioxidutsläpp och andra utsläpp samt övervaka och kontrollera avfall och material.

  Miljö

  Miljön är viktig för oss. Våra mål och riktlinjer för hur vi ska arbeta för en bättre miljö och en hållbar utveckling är tydliga. Allt vi gör ska genomsyras av ett aktivt miljötänk. Att byta fönster via oss ska inte bara spara energi utan även miljön.

  ERA kan bidra till minskad miljöpåverkan på flera sätt: För det första kan vi aktivt minska vår egen påverkan. Det gör vi genom att effektivisera processer, använda förnybara råvaror och prioritera hållbart producerat trä. Vi kan bidra indirekt genom att erbjuda konsumenterna energieffektiva fönster och dörrar så att de i sin tur kan minska sin energiförbrukning, och därmed även sin klimatpåverkan.

  Vi följer alla legala krav som ställs på oss vad gäller miljöpåverkan från vår verksamhet och genomför löpande miljöcertifieringar. När det gäller våra leverantörer så kräver vi att de ska följa miljölagar och miljöbestämmelser. Vi har därför tagit fram en utvärderingsprocess för underleverantörer för att, i den mån det är möjligt, försäkra oss om att de arbetar på ett långsiktigt hållbart sätt genom hela leveranskedjan.

  Vår primära miljöpåverkan från produktionen är utsläpp i atmosfären från lösningsmedel samt stoft som uppstår vid ytbehandling, impregnering och användande av bränslepannor.

   

  Energibesparing

  Sett ur miljösynpunkt är förmågan att hålla kvar inomhusvärmen en av de viktigaste egenskaperna för ett fönster. Det är här vi som fönstertillverkare kan göra vårt största och viktigaste bidrag till en bättre miljö. När du köper ett ERA-fönster är det inte bara bra för din hushållsekonomi, utan också ett ställningstagande för långsiktig hushållning med naturresurserna. Vi leder utvecklingen av energibesparande fönster och var första tillverkare i Sverige att införa ett U-värde så lågt som 1,3 som standard. Nu har andra följt efter oss. Dessutom miljödeklarerar vi alla våra produkter. Det betyder att allt som är av betydelse för kretsloppet, öppet redovisas.

  Återvinning

  För att underlätta demontering och återvinning av ERA-fönsters produkter har en demonteringsanvisning tagits fram. Aluminium, glas och stålbeslag, vilket betyder att mer än 60% av fönstret kan återvinnas och på så sätt minskas uttaget av nya råvaror. Trä kan flisas och användas bland annat inom skivindustrin eller till energiutvinning.

  Inwido

  Era fönster AB är sedan 2006 en del av börsnoterade Inwido, Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido 6,7 miljarder kronor. Totalt finns ca 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien, Norge, Irland, Polen, Estland, Rumänien, Litauen och Tyskland.

   

Hitta Fönsterbytare Beställ Katalog

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din adress (obligatorisk)