ERA Fönster

Vädring & fönsterdörrar

ERA VL
Vädringslucka

Vädringslucka i trä eller med aluminiumbeklädnad – perfekt att kombinera med fasta fönster. Våra vädringsluckor har samma utförande som våra fönstret, vilket ger ett harmoniskt helhetsintryck.

Part of Inwido

ERAFÖNSTER AB • 430 22 VÄRÖBACKA • TELEFON: 0340-66 99 99 • FAX: 0340-66 99 97 • WWW.ERAFONSTER.SE