ERA Fönster

Demonterbar tätningslist

Demonterbar tätningslist

ERAs fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar levereras med demonterbar tätningslist. Listen kan enkelt avlägsnas tillfälligt, vid en framtida ommålning.

Part of Inwido

ERAFÖNSTER AB • 430 22 VÄRÖBACKA • TELEFON: 0340-66 99 99 • FAX: 0340-66 99 97 • WWW.ERAFONSTER.SE