ERA Fönster

Förstärkt slutbleck

Förstärkt slutbleck

Förstärkt slutbleck är standard i våra EFD fönsterdörrar. Det ger ökad säkerhet och minskade förslitningsskador på karmträet.

Part of Inwido

ERAFÖNSTER AB • 430 22 VÄRÖBACKA • TELEFON: 0340-66 99 99 • FAX: 0340-66 99 97 • WWW.ERAFONSTER.SE