ERA Fönster

P-märkning

P-märkning

En P-märkning av fönster och fönsterdörrar innebär att extra höga krav ställts på funktion, bl a avseende luft- och regntäthet, värmeisolering, manövrerbarhet och upprepad öppning och stängning. Kraven verifieras genom provning eller beräkning enligt europeiska standarder av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Reglerna innehåller också krav på bl a träråvara, ytbehandling, lim, tätlister, glasrutor och glasning.

ERAs fönster är testade och P-Certifierade. Den svenska P-Certifieringen utfärdas av SP Certifiering, som även kontinuerligt kontrollerar tillverkningen genom att göra oannonserade stickprov och tester av produkterna. P-Certifieringen omfattar bl a funktionskrav, manövrerbarhet, lufttäthet, regntäthet, vindlast, värmeisolering, glasrutor m m.

icon_pdf - Läs mer om P-certifiering

 

Jämför oss med andra!

Att välja fönster kan upplevas som komplicerat, utbudet är stort. Genom att jämföra oss med våra konkurrenter kan du känna trygghet i ditt val - vi tål en granskning!

icon_pdf - Här kan du ladda ned ERAs testprotokoll P-märkning.

Part of Inwido

ERAFÖNSTER AB • 430 22 VÄRÖBACKA • TELEFON: 0340-66 99 99 • FAX: 0340-66 99 97 • WWW.ERAFONSTER.SE