ERA Fönster

U-värde

U-värde

Som ett mått på fönsters värmeisolerande förmåga (och även andra byggmaterial som tex isolering) använder man begreppet värmegenomgångstal, sk U-värde.

U-värdet uttrycks i W/m2°K (Watt per kvadrat­meter grader Kelvin). Ju lägre U-värde, desto effektivare isolering. ERA tillverkar fönster med U-värde 1.9/1.3/1.2 samt 1.0.

Part of Inwido

ERAFÖNSTER AB • 430 22 VÄRÖBACKA • TELEFON: 0340-66 99 99 • FAX: 0340-66 99 97 • WWW.ERAFONSTER.SE