Vanliga frågor & svar

Maila om du inte hittar ditt svar.

 • Vad är viktigt att tänka på inför ett fönsterbyte?

  Det finns mycket att tänka på när det är dags att byta fönster. Men en del saker är viktigare än andra. Här kommer några tips till dig.

  Tre saker att lägga på minnet:

  1. Fönstret ska ha ett lågt U-värde.
  2. Monteringen ska vara fackmannamässigt utförd.
  3. Få garanti mot röta, funktionalitet och montering.

  Tänk energieffektivt fönster – tänk lågt u-värde

  Ett fönsters förmåga att släppa igenom värme mäts i U-värde. Det betyder att ju lägre U-värdet på fönstret är desto mer energieffektivt är fönstret. En bieffekt av låga U-värden är ofta att mer kondens bildas på fönstrets utsida. Därför rekommenderar vi att välja fönster med lågt U-värde och att välja ett glas som håller kondensen borta.

  Välj ett proffs när fönstret ska monteras

  Ett professionellt resultat vid fönsterbyte kräver kompetenta hantverkare. Det är mycket som ska stämma och samverka för bästa resultat. Vid ett fönsterbyte är det mycket att tänka på. Fönstrets placering, rätt infästningsmaterial och isolering, plåtarbete, foder, lister och smyg. För att få allt att stämma för bästa resultat bör du anlita en projektledare med erfarna och kunniga montörer.

  Se till att du får garanti på ditt fönsterbyte. Hela fönsterbytet.

  Ett fönsterbyte innehåller både fönster och montage. Där bör du kontrollera vilka garantier som gäller. På aluminiumfönstret bör det vara minst 20 år mot röta och på träfönstret minst 15 år. På montaget 10 års funktionsgaranti och 10 år mot kondensbildning mellan isoleringsglasen.

 • Kan man spara energi och pengar med nya fönster?

  U-värdet mäter energiförlusten genom fönster. Ju lägre U-värde desto mindre energiförlust. Ett exempel är att hus från 1970-talet har fönster med ett U-värde på ca 3,0, medan nya fönster har så lågt som 0,8. Det innebär att med nya fönster kan du ofta sänka inomhustemperaturen med 1-2 grader. Varje grad kan då innebär upp till 20 % av uppvärmingskostnaden.

  När är det dags att byta fönster?

  I äldre hus kan så mycket som en tredjedel av värmen förloras genom husets fönster. Ibland känner man hur temperaturen sjunker ju närmare husets fönster man kommer – ett kallras. Det är ett tydligt tecken på att du bör byta fönster..

  Kan man sänka sin energikostnad med ett fönsterbyte?

  Det kan vara möjligt och då bör du göra såhär:

  Välj ett fönster med lågt U-värde, helst mindre än 1,0, och se till att monteringen görs av fackmän. Det är inte bra fönstrets kvalitet som kan minska värmeförlusten. Det måste också vara rätt monterat med rätt isolering mellan fönsterkarm och väggregel annars kan karmen slå sig vilket kan vara svårt att justera i efterhand.

  Kan man själv byta fönster?

  Ja, om du är någorlunda händig kan du klara det själv. Förutsatt att du besitter normal händighet så kan du göra det själv. Tänk bara på det faktum att fönstret är korrekt monterat är en förutsättning för att garantierna skall gälla.

 • När kan jag byta fönster? Och hur lång tid tar det?

  Du kan byta fönster året om men det måste vara uppehållsväder. Det tar ungefär en timme från att det gamla fönstret lyfts ut ur väggen och till det att det nya sitter på plats. Detta gäller om den som gör arbetet är normalt händig eller att en yrkesman utför montaget. Det går alltså ganska snabbt så att byta fönster på vintern är fullt möjligt.

 • Är 3-glas bättre än 2-glas?

  Generellt sett isolerar ett treglasfönster bättre än ett tvåglasfönster. Med dagens teknik kan man med hjälp av så kallade lågemissionsglas samt gas mellan rutorna istället för luft tillverka mycket välisolerade tvåglasfönster. Ibland kan det vara en fördel att välja tvåglasfönster då de väger mindre och därmed möjliggör smäckrare bågkonstruktioner.

 • Varför blir det kondens mellan glasen och isolerrutan?

  Anlednignen är ett läckage i isolerglaspaketet orsakat av t.ex. skada, fabrikationsfel eller ålder. Om det är ett nytt fönster kan detta vara ett garantiärende. Kontakta i så fall den du köpt fönstret av.

 • Varför blir det kondens i fönster?

  Imma, eller kondens, är ett naturfenomen. När fuktig luft möter en kall yta, t.ex. ett fönsterglas, kyls den av och luftfuktigheten avsätts som små vattendroppar på ytan, s.k. kondens.

  Hur motverka utvändig kondens på mitt fönster?

  Risken för utvändig kondens minskar om glaset är avskärmat från himlen. Det kan vara avskärmat av exempelvis träd, buskar eller markiser. Om fönstret vid monteringen placeras så långt in i fasaden som möjligt, minskar detta också kondensrisken. Självrengörande glas motverkar också utvändig kondensbildning.

  Varför uppstår invändig kondens i fönster?

  Invändig kondens i fönster uppstår vanligen på grund av att rumsluften hindras att cirkulera intill fönstret. Ett tätt gardinarrangemang, eller en fönsterbräda monterad tätt intill väggen kan vara orsaken.

 • Vad är U-värde?

  U-värde är beteckningen på ett fönsters isoleringsförmåga. Ju lägre U-värde, desto bättre isolering.

  U-värdet är ett mått på fönstrets värmeisolerande förmåga i enheten W/m2K (Watt per kvadratmeter grader Kelvin). Ju lägre värde, ju bättre isolerar fönstret. Enligt produktstandarden för fönster, SS-EN 14351, ska U-värdet avse hela fönsterkonstruktionen inklusive båge och karm (alltså inte enbart glaset). U-värdet för en viss fönsterprodukt varierar med storleken. För att underlätta jämförelse mellan olika fönstermodeller och leverantörer redovisas i produktblad och broschyrer alltid U-värdet för ett 1-lufts fönster med referensstorleken 1230×1480 mm. För fönsterdörrar redovisas U-värdet för referensstorleken 980×2080 mm. Vi anger alltid det U-värdet på våra fönster.

Hitta Fönsterbytare Beställ Katalog

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din adress (obligatorisk)